Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut – Yaban Hayatı Ekoloğu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2010-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçti. Halen burada doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Bir yaban hayatı biyolojisi uzmanı olarak ilgi alanları arasında ekoloji, zooloji, ornitoloji ve mammaloji konuları bulunuyor. Türkiye’deki kritik habitatların tamamı konusunda bilgi sahibi ve yapılacak inşaatlar konusunda karar verici konumda. Şimdiye dek birçok ÇED projesinde farklı görevlerde yer almasının yanında, AB projeleri ve ekolojik danışmanlık projeleri de yürütüyor. Rüzgâr enerjisi üretim alanları yakınındaki kuş ve memeli populasyonlarının izlenmesi, küçük memelilerin davranışsal ekolojileri, doğal gaz dönüşüm fabrikalarına yönelik ekolojik danışmanlık gibi işlere ek olarak, Belek bölgesinde yürütülen deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmalarına da koruma biyolojisi ve yaban hayatı ekolojisi konularında danışmanlık yapıyor.

Leave a Reply