Gönüllü Programı

EKAD

Gönüllü Programımız yalnızca Belek bölgesinde yürütülüyor. Belek, Akdeniz’deki bilinen deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının en büyüklerinden biri (Canbolat, 2004’e göre ikinci en büyük alan).

Bu projede deniz kaplumbağası populasyonlarının izlenmesi; yuva, yumurta ve yavruları tehdit eden olumsuz koşulların saptanarak en aza indirilmesi; yerel halk ve turistlerin bilgilendirilmesi; koruma çalışmaları konusunda bir farkındalık yaratılması ve koruma çalışmalarına katılımcılığın teşvik edilmesi gibi çok sayıda hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmek için de gönüllülerin desteğine ihtiyacımız var.

EKAD Gönüllü programına katılmak istiyorum

Gönüllü Programı Tanıtım Kitapçığı

Gönüllü Programı Size Neler Katacak?

Araziye dayalı bir bilimsel çalışmada, veri toplamayı ve bilimsel çalışma yöntemlerini öğreneceksiniz,

Nesli tehlike altında olan bir türü görerek tanıyacak, biyoekolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Nesli tükenen bir türün sorunlarına ve koruma çalışmaları sırasında yaşanan sıkıntılara yakından tanık olacaksınız.

Sivil Toplum Kuruluşu – Bilimsel yaklaşım – Yerel Yönetimler – Turizm Sektörü arasındaki doğa koruma işbirliğini güçlendirme çalışmalarına katkı sağlamış olacaksınız.

Ekip çalışmalarına birebir katılacak ve gerçek bir ekip ruhunu tadacaksınız.

Liderlik, halkla ilişkiler, organizasyon yeteneği, sorumluluk alma, paylaşımcılık gibi bireysel özelliklerinizi keşfedecek ve güçlendireceksiniz.

Farklı ülkelerden insanlarla tanışma ve kültürlerini daha iyi öğrenme olanağı bulacaksınız.

Biyoloji, Veterinerlik ve Su Ürünleri bölümlerinde okuyan arkadaşlarımız, gönüllü programımıza en az 2 ay katılmaları halinde, bu çalışmayı staj olarak yazdırabileceklerdir (SGK ödemesi yapılmamaktadır).