EKİBİMİZ

Dr. Öğr. Görevlisi Ali Fuat Canbolat – Dernek Başkanı

Haziran 1987’de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Bir ay sonra, Temmuz 1987’de gelen tesadüfi bir teklif üzerine, deniz kaplumbağaları konusunda veri toplamak için gönüllü olarak Dalyan kumsalına gitti. İki ay boyunca kumsalda tek başına bir barakada kalarak deniz kaplumbağalarını tanımaya çalıştı. Her gördüğü çalılığı deniz kaplumbağası sanarak bol bol süründü. Üçüncü gün traktör izine benzer bir izi takip ederek ilk deniz kaplumbağasıyla tanıştı.
Dalyan ve Patara’daki deniz kaplumbağaları üzerine 1990 yılında yüksek lisans tez çalışmasını, 1997’de de doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye’de deniz kaplumbağaları konusunda doktora yapan ilk kişi oldu ve ülkemizdeki deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarının hemen hepsinde araştırmalar yaptı. Dalyan’daki koruma çalışmalarının yoluna girmesiyle, 2007’den sonra diğer yuvalama alanlarına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Nihayetinde, Türkiye’nin en fazla sayıda Caretta caretta yuvasını barındıran ve bir yuvalama kumsalında karşılaşılacak tüm sorunlara ev sahipliği yapan 29,5 km’lik Belek kumsallarında çalışmaya başladı. Halen ağırlıklı olarak bu bölgedeki çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Hayatı boyunca 2000’in üzerinde gönüllü arkadaşla çalıştı; bunların 30-40’ı farklı üniversitelerde ve farklı konularda akademik çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi de hâlâ deniz kaplumbağalarını anlamaya ve korumaya çalışıyor.

Dr. Burak Akbaba – Memeli Ekoloğu, Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde, Zooloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Memeli türleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Temel araştırma ve ilgi alanları, büyük memeli türlerinin ekolojisi ve biyolojisi üzerine yoğunlaşıyor.


Yüksek lisans tezi kapsamında kızıl tilkilerin habitat tercihlerini ve beslenme davranışlarını araştırdı. Avrasya vaşağının ekolojik özellikleri konusundaki doktora tezini ise Kuzey Anadolu’da farklı habitat tiplerinde gerçekleştirdi. Tez çalışmalarına ek olarak, karasal omurgalı türlerinin koruma biyolojisi çalışmalarına özel ilgi duyuyor. Bu amaçla Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen koruma projelerinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Dr. Haydar Metin – Teknik Sorumlu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora; Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. KKTC’de 2000 yılında gönüllü olarak başladığı Deniz Kaplumbağaları İzleme projelerine 2002 yılından itibaren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında devam etti. Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çeşitli projelerde görev yaptı.
EKAD’ın çalışmalarına özellikle kıyı ve deniz tabanı haritalama, veri girişi ve veri işleme konularında uzman olarak destek veriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut – Yaban Hayatı Ekoloğu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2010-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçti. Halen burada doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.
Bir yaban hayatı biyolojisi uzmanı olarak ilgi alanları arasında ekoloji, zooloji, ornitoloji ve mammaloji konuları bulunuyor. Türkiye’deki kritik habitatların tamamı konusunda bilgi sahibi ve yapılacak inşaatlar konusunda karar verici konumda. Şimdiye dek birçok ÇED projesinde farklı görevlerde yer almasının yanında, AB projeleri ve ekolojik danışmanlık projeleri de yürütüyor. Rüzgâr enerjisi üretim alanları yakınındaki kuş ve memeli populasyonlarının izlenmesi, küçük memelilerin davranışsal ekolojileri, doğalgaz dönüşüm fabrikalarına yönelik ekolojik danışmanlık gibi işlere ek olarak, Belek bölgesinde yürütülen deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmalarına da koruma biyolojisi ve yaban hayatı ekolojisi konularında danışmanlık yapıyor.

Doç. Dr. Onur Candan, Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Onur Candan, Yönetim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Candan, 2008 yılında Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görevine devam etti. Candan halen Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışıyor. Türkiye’nin birçok yerinde biyoçeşitlilik, tür eylem ve tür koruma projelerinde görev aldı.
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yeşil deniz kaplumbağalarında eşey ve sıcaklık ilişkisi üzerine yapan Candan, deniz kaplumbağaları ile 2000 yılında Belek’te tanıştı. Daha sonra EKAD tarafından yürütülen “Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma” projesinde gönüllü olarak görev aldığı yıllarda arazi çalışmalarının ardından sahilde şemsiye-şezlong kiralayarak proje çalışmalarına destek oldu.
Candan, lisans eğitimi sırasında, 2003 yılında Yumurtalık Yuvalama Kumsalı’nda sürdürülen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı şirketinin “Deniz Kaplumbağalarının Keşfi” projesi ile Yumurtalık Yuvalama Kumsalı’na adım attı ve hâlâ EKAD’ın o bölgedeki çalışmalarını yürütüyor.

Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde lisans, Biyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.Halen Biyoloji Bölümü Botanik anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor. Temel araştırma konusunu Hardalgiller familyası (Brassicaceae) familyası üyelerinin taksonomi, sistematik, biyocoğrafya ve ekolojisi ile özellikle Anadolu’nun yüksek dağlarında bulunan bitkilerin iklim değişikliklerine verdiği tarihsel cevaplar oluşturuyor. Bunun dışında Türkiye’nin hemen her tarafında arazi çalışmaları gerçekleştiren araştırmacı Anadolu Biyoçeşitliliği ve özellikle nesli tehlike altındaki türlerle de ilgileniyor. 

Biyolog, Fatih Polat – Kızılot Proje Koordinatörü ve Alan Sorumlusu

Fatih Polat, 2015 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans mezuniyetinin ardından Burdur ve Antalya’da özel liselerde Biyoloji Öğretmeni olarak çalıştı. 
EKAD’ın “Belek Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi”ne 2011 yılında gönüllü olarak katılan Polat, o zamandan bu yana Dernek ve Proje kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dönemlerde çevre ve sosyal planlama araştırma şirketlerinde Biyolog olarak çalışan Polat, birçok biyoçeşitlilik projesinde de görev aldı. Şu anda Ordu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve Deniz Kaplumbağaları konusunda tez çalışmalarını sürdürüyor. “Caretta’ların Ebesi” olarak da anılan Polat, üniversite yıllarından itibaren birçok projede yer aldı ve Deniz Kaplumbağaları hakkında araştırma, izleme ve bilgilendirme faaliyetlerine katıldı.

Cansu Ulusoy – Kızılot Proje Asistanı

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra bilimsel kariyerine odaklanan Cansu, Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında deniz kaplumbağaları üzerine yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. 2016 yılından bu yana aktif olarak katıldığı Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi’nde başlangıçta staj eğitimi alarak yer aldı, ancak o günden beri projeye olan bağlılığı ve tutkusuyla sürekli olarak katkıda bulundu. Bilimsel merakı, doğaya olan sevgisi, ekip ruhu ve çevre bilinci ile öne çıkan Cansu, deniz kaplumbağalarının korunması ve doğanın hassas denge noktalarının anlaşılmasına yönelik yaptığı çalışmalarla bilim dünyasındaki etkisini artırıyor. Doğanın dengesini koruma ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma misyonu doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürerek, alanında uzmanlaşmayı ve bilimsel araştırmalara önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

Deniz Candaş – Eğitim Programları Koordinatörü, Proje Geliştirme 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Öğrenciliğinin ilk yılından itibaren arazi biyoloğu olarak çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. Deniz kaplumbağalarıyla ilk kez 1998 yılında tanıştı ve bir daha onlardan kopamadı.
Aynı bölümde Zooloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, popüler bilim ve teknoloji yazarlığı yapmaya başladı. TÜBİTAK Bilim ve Teknik ve NTV Bilim dergilerinde yazarlık, TRT radyolarında bilim ve teknoloji haber spikerliği, televizyon kanalları için belgesel çevirmenliği yaptı. CITES eğitim ve tür tanımlama kılavuzlarını Türkçe’ye çevirdi. Halen bilim siteleri için haber yazarlığı, birçok yayınevi için popüler bilim kitapları başta olmak üzere çevirmenlik ve redaktörlük, SCI için hazırlanan bilimsel makaleler için de editörlük yapıyor. EKAD ile kuruluşundan bu yana çalışıyor.

Test

Test

Test
Test
Test

Test

Test

Test
Test
Test