Hakkımızda

EKAD

EKAD Kimdir?

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), çoğunluğu biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenler tarafından 2003 yılında kuruldu.

Kuruluşumuzdan bu yana akademi, ilgili bakanlıklar, belediyeler, özel işletmeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir işbirliği içindeyiz. Yurt içi ve yurt dışından çalışmalarımıza katılan gönüllülerden de aldığımız destekle, etkinliklerimizi çoğaltarak ve geliştirerek görevimize devam ediyoruz.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Dünyamız hızla yaşlanırken, doğa koruma çalışmalarının önemini daha iyi anlıyoruz. Bu anlayışı pekiştirmek ve daha büyük adımların atılabilmesini sağlayacak küçük girişimleri gerçekleştirmek için bireysel olarak üzerimize düşen; ekolojik bilinci anlatmak, öğretmek ve yaygın hale getirmek.

Bizler, EKAD olarak, doğanın bileşenlerinin neden korunması ve koruma çalışmalarının bilimsel olarak ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda bir örneğiz. Amacımız, diğer canlılarla bir arada yaşamaya devam ederken, onları nasıl en etkili şekilde koruyabileceğimizi en doğru şekilde gösterebilmek ve sürdürülebilir biyoçeşitlilik konusunda en iyi örnek olmayı sürdürmek.

DERNEK TÜZÜĞÜ

Dr. Öğr. Görevlisi Ali Fuat Canbolat – Dernek Başkanı

Haziran 1987’de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Bir ay sonra, Temmuz 1987’de gelen tesadüfi bir teklif üzerine, deniz kaplumbağaları konusunda veri toplamak için gönüllü olarak Dalyan kumsalına gitti. İki ay boyunca kumsalda tek başına bir barakada kalarak deniz kaplumbağalarını tanımaya çalıştı. Her gördüğü çalılığı deniz kaplumbağası sanarak bol bol süründü. Üçüncü gün traktör izine benzer bir izi takip ederek ilk deniz kaplumbağasıyla tanıştı.
Dalyan ve Patara’daki deniz kaplumbağaları üzerine 1990 yılında yüksek lisans tez çalışmasını, 1997’de de doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye’de deniz kaplumbağaları konusunda doktora yapan ilk kişi oldu ve ülkemizdeki deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarının hemen hepsinde araştırmalar yaptı. Dalyan’daki koruma çalışmalarının yoluna girmesiyle, 2007’den sonra diğer yuvalama alanlarına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Nihayetinde, Türkiye’nin en fazla sayıda Caretta caretta yuvasını barındıran ve bir yuvalama kumsalında karşılaşılacak tüm sorunlara ev sahipliği yapan 29,5 km’lik Belek kumsallarında çalışmaya başladı. Halen ağırlıklı olarak bu bölgedeki çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Hayatı boyunca 2000’in üzerinde gönüllü arkadaşla çalıştı; bunların 30-40’ı farklı üniversitelerde ve farklı konularda akademik çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi de hâlâ deniz kaplumbağalarını anlamaya ve korumaya çalışıyor.

Dr. Haydar Metin – Başkan Yardımcısı, Teknik Sorumlu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora; Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. KKTC’de 2000 yılında gönüllü olarak başladığı Deniz Kaplumbağaları İzleme projelerine 2002 yılından itibaren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında devam etti. Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde çeşitli projelerde görev yaptı.
EKAD’ın çalışmalarına özellikle kıyı ve deniz tabanı haritalama, veri girişi ve veri işleme konularında uzman olarak destek veriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut – Yaban Hayatı Ekoloğu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2010-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçti. Halen burada doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.
Bir yaban hayatı biyolojisi uzmanı olarak ilgi alanları arasında ekoloji, zooloji, ornitoloji ve mammaloji konuları bulunuyor. Türkiye’deki kritik habitatların tamamı konusunda bilgi sahibi ve yapılacak inşaatlar konusunda karar verici konumda. Şimdiye dek birçok ÇED projesinde farklı görevlerde yer almasının yanında, AB projeleri ve ekolojik danışmanlık projeleri de yürütüyor. Rüzgâr enerjisi üretim alanları yakınındaki kuş ve memeli populasyonlarının izlenmesi, küçük memelilerin davranışsal ekolojileri, doğal gaz dönüşüm fabrikalarına yönelik ekolojik danışmanlık gibi işlere ek olarak, Belek bölgesinde yürütülen deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmalarına da koruma biyolojisi ve yaban hayatı ekolojisi konularında danışmanlık yapıyor.

Dr. Burak Akbaba – Memeli Ekoloğu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde, Zooloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Memeli türleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Temel araştırma ve ilgi alanları, büyük memeli türlerinin ekolojisi ve biyolojisi üzerine yoğunlaşıyor.
Yüksek lisans tezi kapsamında kızıl tilkilerin habitat tercihlerini ve beslenme davranışlarını araştırdı. Avrasya vaşağının ekolojik özellikleri konusundaki doktora tezini ise Kuzey Anadolu’da farklı habitat tiplerinde gerçekleştirdi. Tez çalışmalarına ek olarak, karasal omurgalı türlerinin koruma biyolojisi çalışmalarına özel ilgi duyuyor. Bu amaçla Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen koruma projelerinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Biyolog, Deniz Candaş – Genel Koordinatör, Programlar Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu ve öğrenciliğinin ilk yılından itibaren arazi biyoloğu olarak çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. Deniz kaplumbağalarıyla ilk kez 1998 yılında tanıştı ve bir daha onlardan kopamadı.
Mezuniyeti sonrasında popüler bilim konusunda uzmanlaşmayı seçti ve önce 2002’de TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin yazar kadrosuna katıldı, sonra da NTV Bilim dergisini yayınlayan ekipte yer aldı. Bilimi ve bilimsel düşünmeyi yaygınlaştırabilmek adına çeşitli üniversitelere ait dergilerde ve haber sitelerinde yazdı, TRT’nin radyo programlarına konuk oldu, CITES eğitim ve tür tanımlama kılavuzlarını Türkçe’ye çevirdi, farklı yayınevleri için çevirmenlik ve editörlük yaptı. Halen, popüler bilim ve teknoloji alanında serbest olarak çalışmaya devam ediyor. Bir yandan da EKAD için koordinatörlük görevini sürdürüyor ve her yaz Belek kampında gönüllülerin eğitimleri, kamp düzeni, proje işleyişinin koordinasyonu gibi konularda destek sağlıyor.

Biyolog, Kerem Atatunç – Kamp Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversiteye başladığı ilk senede (1996) Anamur kumsallarında yürütülen projede deniz kaplumbağaları ile tanıştı. 1998 ve 1999 yıllarında Patara ve Fethiye’de yürütülen izleme ve koruma çalışmalarında görev aldı. 2000 senesinde çalışmaya başladığı Belek bölgesi projesinde 2001 yılından itibaren Proje Asistanlığı ve Koordinatörlük görevini ve bunun yanısıra 2000 – 2017 yılları arasında da farklı yuvalama sezonlarında Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kızılot yuvalama kumsallarında yürütülen projelerde, Proje Asistanı, Bölge Koordinatörlüğü gibi görevleri yürüttü.
Yüksek lisans derecesini 2007 yılında, “Antalya/Belek’te Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) Yaşam Alanları” konulu tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden aldı. 2010 yılında bir buçuk yıllık özel sektörde çalışma deneyiminin ardından “huzurlu olduğum ve yapmayı sevdiğim iş” dediği deniz kaplumbağalarına geri döndü. Halen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde 2016 yılında başladığı doktora eğitimine devam ediyor ve kendini bir “biyolog”tan çok “kaplumbağacı” olarak tanımlıyor.

Aslıhan Güngörmez – İletişim Uzmanı, Kurumsal İletişim Koordinatörü

İlk, orta ve lise öğretimini doğum yeri olan Bursa’da tamamladı. Üniversite eğitimini ise sırasıyla Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Namık Kemal Üniversitesi Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümlerinde tamamladı.
Üniversite eğitimi esnasında birçok kamu kurum ve kuruluşunda staj yaparak iş hayatına başladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernekte de aktif görev aldı. Proje yönetimi, siyasal iletişim ve medya alanlarında uzmanlaştı. Halen çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık görevini sürdürüyor. Deniz kaplumbağaları ile 2016 yılında, tüplü dalış sırasında tanıştı. EKAD ile yolu ise 2019 yılında kesişti ve kısa zaman içinde derneğin iletişim uzmanlığını yapmaya başladı.

ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK OLMAK İSTER MİSİNİZ?