EKAD Kimdir?

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), çoğunluğu biyoçeşitlilik ve doğa koruma konusunda uzman akademisyenler tarafından 2003 yılında kuruldu.

Kuruluşumuzdan bu yana akademi, ilgili bakanlıklar, belediyeler, özel işletmeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir işbirliği içindeyiz. Yurt içi ve yurt dışından çalışmalarımıza katılan gönüllülerden de aldığımız destekle, etkinliklerimizi çoğaltarak ve geliştirerek görevimize devam ediyoruz.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Dünyamız hızla yaşlanırken, doğa koruma çalışmalarının önemini daha iyi anlıyoruz. Bu anlayışı pekiştirmek ve daha büyük adımların atılabilmesini sağlayacak küçük girişimleri gerçekleştirmek için bireysel olarak üzerimize düşen; ekolojik bilinci anlatmak, öğretmek ve yaygın hale getirmek.

Bizler, EKAD olarak, doğanın bileşenlerinin neden korunması ve koruma çalışmalarının bilimsel olarak ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda bir örneğiz. Amacımız, diğer canlılarla bir arada yaşamaya devam ederken, onları nasıl en etkili şekilde koruyabileceğimizi en doğru şekilde gösterebilmek ve sürdürülebilir biyoçeşitlilik konusunda en iyi örnek olmayı sürdürmek.

DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

Dr. Öğr. Görevlisi Ali Fuat Canbolat – Dernek Başkanı

Haziran 1987’de Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Bir ay sonra, Temmuz 1987’de gelen tesadüfi bir teklif üzerine, deniz kaplumbağaları konusunda veri toplamak için gönüllü olarak Dalyan kumsalına gitti. İki ay boyunca kumsalda tek başına bir barakada kalarak deniz kaplumbağalarını tanımaya çalıştı. Her gördüğü çalılığı deniz kaplumbağası sanarak bol bol süründü. Üçüncü gün traktör izine benzer bir izi takip ederek ilk deniz kaplumbağasıyla tanıştı.
Dalyan ve Patara’daki deniz kaplumbağaları üzerine 1990 yılında yüksek lisans tez çalışmasını, 1997’de de doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye’de deniz kaplumbağaları konusunda doktora yapan ilk kişi oldu ve ülkemizdeki deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarının hemen hepsinde araştırmalar yaptı. Dalyan’daki koruma çalışmalarının yoluna girmesiyle, 2007’den sonra diğer yuvalama alanlarına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Nihayetinde, Türkiye’nin en fazla sayıda Caretta caretta yuvasını barındıran ve bir yuvalama kumsalında karşılaşılacak tüm sorunlara ev sahipliği yapan 29,5 km’lik Belek kumsallarında çalışmaya başladı. Halen ağırlıklı olarak bu bölgedeki çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Hayatı boyunca 2000’in üzerinde gönüllü arkadaşla çalıştı; bunların 30-40’ı farklı üniversitelerde ve farklı konularda akademik çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi de hâlâ deniz kaplumbağalarını anlamaya ve korumaya çalışıyor.

 
 
 

Dr. Burak Akbaba – Memeli Ekoloğu, Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde, Zooloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Memeli türleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Temel araştırma ve ilgi alanları, büyük memeli türlerinin ekolojisi ve biyolojisi üzerine yoğunlaşıyor.
Yüksek lisans tezi kapsamında kızıl tilkilerin habitat tercihlerini ve beslenme davranışlarını araştırdı. Avrasya vaşağının ekolojik özellikleri konusundaki doktora tezini ise Kuzey Anadolu’da farklı habitat tiplerinde gerçekleştirdi. Tez çalışmalarına ek olarak, karasal omurgalı türlerinin koruma biyolojisi çalışmalarına özel ilgi duyuyor. Bu amaçla Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen koruma projelerinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Dr. Haydar Metin – Teknik Sorumlu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora; Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. KKTC’de 2000 yılında gönüllü olarak başladığı Deniz Kaplumbağaları İzleme projelerine 2002 yılından itibaren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında devam etti. Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde çeşitli projelerde görev yaptı.
EKAD’ın çalışmalarına özellikle kıyı ve deniz tabanı haritalama, veri girişi ve veri işleme konularında uzman olarak destek veriyor.

 

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut – Yaban Hayatı Ekoloğu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2010-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçti. Halen burada doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.
Bir yaban hayatı biyolojisi uzmanı olarak ilgi alanları arasında ekoloji, zooloji, ornitoloji ve mammaloji konuları bulunuyor. Türkiye’deki kritik habitatların tamamı konusunda bilgi sahibi ve yapılacak inşaatlar konusunda karar verici konumda. Şimdiye dek birçok ÇED projesinde farklı görevlerde yer almasının yanında, AB projeleri ve ekolojik danışmanlık projeleri de yürütüyor. Rüzgâr enerjisi üretim alanları yakınındaki kuş ve memeli populasyonlarının izlenmesi, küçük memelilerin davranışsal ekolojileri, doğal gaz dönüşüm fabrikalarına yönelik ekolojik danışmanlık gibi işlere ek olarak, Belek bölgesinde yürütülen deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmalarına da koruma biyolojisi ve yaban hayatı ekolojisi konularında danışmanlık yapıyor.
 
 

Doç. Dr. Onur Candan, Yönetim Kurulu Üyesi

 
Doç. Dr. Onur Candan, Yönetim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Candan, 2008 yılında Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde görevine devam etti. Candan halen Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye’nin birçok yerinde biyoçeşitlilik, tür eylem ve tür koruma projelerinde görev almıştır.
Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yeşil deniz kaplumbağalarında eşey sıcaklık ilişkisi üzerine yapan Candan, deniz kaplumbağaları ile 2000 yılında Belek’te tanıştı. Daha sonra EKAD tarafından yürütülen “Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma” projesinde gönüllü olarak görev aldığı yıllarda arazi çalışmalarının ardından sahilde şemsiye şezlong kiralayarak proje çalışmalarına destek oldu.
Candan, lisans eğitimi sırasında, 2003 yılında Yumurtalık Yuvalama Kumsalı’nda sürdürülen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı şirketinin “Deniz Kaplumbağalarının Keşfi” projesi ile Yumurtalık Yuvalama Kumsalı’na adım attı ve hala EKAD’ın o bölgedeki çalışmalarını yürütmektedir.
 
 
 

Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Yönetim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünde Lisans, Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve doktora eğitimini tamamladı.Halen Biyoloji Bölümü Botanik anabilimdalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel araştırma konusunu Hardalgiller familyası (Brassicaceae) familyası üyelerinin taksonomi, sistematik, biyocoğrafya ve ekolojisi ile özellikle Anadolu’nun yüksek dağlarında bulunan bitkilerin iklim değişikliklerine verdiği tarihsel cevaplar oluşturmaktadır. Bunun dışında Türkiye’nin hemen her tarafında arazi çalışmaları gerçekleştiren araştırmacı Anadolu Biyoçeşitliliği ve özellikle nesli tehlike altındaki türlerle de ilgilenmektedir.  

Uzman Biyolog, Kerem Atatunç – Kamp Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Üniversiteye başladığı ilk senede (1996) Anamur kumsallarında yürütülen projede deniz kaplumbağaları ile tanıştı. 1998 ve 1999 yıllarında Patara ve Fethiye’de yürütülen izleme ve koruma çalışmalarında görev aldı. 2000 senesinde çalışmaya başladığı Belek bölgesi projesinde 2001 yılından itibaren Proje Asistanlığı ve Koordinatörlük görevini ve bunun yanısıra 2000 – 2017 yılları arasında da farklı yuvalama sezonlarında Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kızılot yuvalama kumsallarında yürütülen projelerde, Proje Asistanı, Bölge Koordinatörlüğü gibi görevleri yürüttü.
Yüksek lisans derecesini 2007 yılında, “Antalya/Belek’te Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) Yaşam Alanları” konulu tez çalışmasıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden aldı. 2010 yılında bir buçuk yıllık özel sektörde çalışma deneyiminin ardından “huzurlu olduğum ve yapmayı sevdiğim iş” dediği deniz kaplumbağalarına geri döndü. Halen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde 2016 yılında başladığı doktora eğitimine devam ediyor ve kendini bir “biyolog”tan çok “kaplumbağacı” olarak tanımlıyor.
 
 

Biyolog, Fatih Polat – Kamp Sorumlusu

Fatih Polat, 2015 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans mezuniyetinin ardından Burdur ve Antalya’da özel liselerde Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmıştır. 
2011 yılında Ekolojik Araştırmalar Derneği “Belek Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi”ne gönüllü olarak katılan Polat, 2011 yılından günümüze kadar Dernek ve Proje kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Çeşitli dönemlerde çevre ve sosyal planlama araştırma şirketlerinde Biyolog olarak çalışan Polat, birçok biyoçeşitlilik projesinde de görev almaktadır.
Polat, öte yandan Ordu Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve Deniz Kaplumbağaları konusunda tez çalışmalarını sürdürmektedir.
“Caretta’ların Ebesi” olarak da anılan Polat, üniversite yıllarından itibaren birçok projede yer almış ve Deniz Kaplumbağaları hakkında araştırma, izleme ve bilgilendirme faaliyetlerine katılmıştır.

Aslıhan Güngörmez – İletişim Uzmanı, Kurumsal İletişim Koordinatörü

İlk, orta ve lise öğretimini doğum yeri olan Bursa’da tamamladı. Üniversite eğitimini ise sırasıyla Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Namık Kemal Üniversitesi Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümlerinde tamamladı.

Üniversite eğitimi esnasında birçok kamu kurum ve kuruluşunda staj yaparak iş hayatına başladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernekte de aktif görev aldı. Proje yönetimi, siyasal iletişim ve medya alanlarında uzmanlaştı. Halen çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık görevini sürdürüyor. Deniz kaplumbağaları ile 2016 yılında, tüplü dalış sırasında tanıştı. EKAD ile yolu ise 2019 yılında kesişti ve kısa zaman içinde derneğin iletişim uzmanlığını yapmaya başladı.

Deniz Candaş – Eğitim Programları Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciliğinin ilk yılından itibaren arazi biyoloğu olarak çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. Deniz kaplumbağalarıyla ilk kez 1998 yılında tanıştı ve bir daha onlardan kopamadı.
Aynı bölümde Zooloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, popüler bilim ve teknoloji yazarlığı yapmaya başladı. TÜBİTAK Bilim ve Teknik ve NTV Bilim Dergisi’nde yazarlık, TRT radyolarında bilim ve teknoloji haber spikerliği, televizyon kanalları için belgesel çevirmenliği yaptı. CITES eğitim ve tür tanımlama kılavuzlarını Türkçeye çevirdi. Halen bilim siteleri için haber yazarlığı, birçok yayınevi için popüler bilim kitapları başta olmak üzere çevirmenlik ve redaktörlük, SCI için hazırlanan bilimsel makaleler için de editörlük yapıyor.
Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ile kuruluşundan bu yana çalışıyor, şu anda da eğitim etkinliklerinin programlama ve koordinasyonundan sorumlu.

ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK OLMAK İSTER MİSİNİZ?