Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora; Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde de lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. KKTC’de 2000 yılında gönüllü olarak başladığı Deniz Kaplumbağaları İzleme projelerine 2002 yılından itibaren Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında devam etti. Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde çeşitli projelerde görev yaptı.

EKAD’ın çalışmalarına özellikle kıyı ve deniz tabanı haritalama, veri girişi ve veri işleme konularında uzman olarak destek veriyor.