Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde, Zooloji Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Memeli türleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Temel araştırma ve ilgi alanları, büyük memeli türlerinin ekolojisi ve biyolojisi üzerine yoğunlaşıyor.

Yüksek lisans tezi kapsamında kızıl tilkilerin habitat tercihlerini ve beslenme davranışlarını araştırdı. Avrasya vaşağının ekolojik özellikleri konusundaki doktora tezini ise Kuzey Anadolu’da farklı habitat tiplerinde gerçekleştirdi. Tez çalışmalarına ek olarak, karasal omurgalı türlerinin koruma biyolojisi çalışmalarına özel ilgi duyuyor. Bu amaçla Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen koruma projelerinde amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.